Dagens industri's logo
Dagens industriProdukter > Advertisement supplement  > Sektionering (onlinetryckt bilaga)
Sektionering (onlinetryckt bilaga)

Sektionering (onlinetryckt bilaga)

570.000 SEK 


Du som kund levererar tryckfärdiga filer till oss. Vi trycker och distribuerar din tidning i vår riksupplaga. Bilagans utformning kan vara av redaktionell karaktär och/eller innehålla annonser. Bilagan trycks på rosa dagstidningspapper och har samma format som huvudtidningen (Dagens industri).
Generel information
 • Priser
  16 sidor: 570.000 SEK 
  20 sidor: 590.000 SEK 
  24 sidor: 610.000 SEK 
  28 sidor: 630.000 SEK 
  32 sidor: 650.000 SEK 
Retningslinjer
  • L
  • Technical Information