Insider Mega

Insider Mega

175 SEK CPM 

Generel information
Retningslinjer
  • Maks vægt
    200 kb
  • Filformater
    PNG, JPG, GIF, HTML5, Third-party script
  • Allmänna riktlinjer - Digitalt
  • Allmänna Villkor
  • Klickmätning GAM - HTML5
  • Alkoholannonser
  • Spelannonser
  • Läkemedelsannonser
  • HTML5-material
  • Viewability measuring
  • Responsivt HTML5-material
  • Klickmätning GAM - Third Party JavaScript