Tailsweep's logotype
TailsweepProducts > Blog > Ambassadörskap
Ambassadörskap

Ambassadörskap

Contact sales
Som annonsör har man möjlighet att samarbeta en eller flera av våra influencers under en utstakad tidsperiod. Via en långsiktig och genomarbetad kampanj och tidsplan producerar bloggaren innehåll/tutorials efter annonsörens önskemål och målsättning. Varje produktion anpassas till resp. kanal, till exempel 60 sekunder Instagramtutorials.
Du som kund blir exklusiv inom ditt segment under hela ambassadörsperioden.
General information
  • Price
    Kontakta säljare: Contact sales