Pralin's logotype

Pralin

Local News · Sweden
Print

Print

Other
En efterlängtad produkt
Tidningen har en stor räckvidd, för många har den helt enkelt en given plats i hemmet. Målgruppen är bred och sträcker sig över alla åldrar.
Gratistidningen når alla hushåll på en ort.

Genom att annonsera i en printprodukt kan du öka din kommunikationsyta och med repetitioner ökar du effekten!