Logotipo de Lokaltidningen

Lokaltidningen

Noticias · Sweden

Boknings/Materialstopp

Generella stopp vid utgivning helgfri vecka: Bokning: föregående torsdag kl 12. Färdigt material enligt TUs standard (se nedan): föregående fredag kl 12.

Materialkrav

För ett lyckat tryckresultat och ett effektivt annonsflöde behöver annonsmaterialet uppfylla ett antal materialkrav. Det är därför av intresse för både kreatören och mottagaren att det finns riktlinjer för att skapa annonsmaterial som är anpassat för dagspresstryckets förutsättningar. Vi arbetar efter TidningsUtgivarnas standard, se nedan. Utförligare beskrivning och hjälp finns på www.dagspress.se FILFORMAT. Alla annonser skall vara sparade som PDF-fil, version PDF 1.3 och kompatibla med Acrobat 4, 5 och 6, med typsnitt inkluderat.

DOKUMENTFORMATET på den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd i mm).

FÄRGANNONSER får en endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färger som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger på leverantören. ICC-profiler för konvertering till CMYK-färger finns att på www.dagspress.se. Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240%. Detta för att undvika smetning i trycket.

BILD i annons skall monteras högupplöst och vara inkluderade PDF-filen. Upplösningen på bilderna ska vara 1016 ppi för streckbilder och 200 ppi för gråskala och färgbilder. Friläggningsbanor ska inte ha onödigt många ankarpunkter i banan. Rutan Avvikelse för bana ska vara tom och alltså inte ens innehålla värdet 0. Skalning och beskärning av bilder ska ske i bildbehandligsprogrammet, inte i layoutprogrammet. Detta för att undvika att upplösningen på bilderna ändras.

TYPSNITT som används i annonsen ska vara av typen PostScript Typ 1. Andra typsnitt, till exempel TrueType, OpenType, CID-kodade typsnitt eller egen produce rade typsnitt rekommenderas inte då många tidningar inte kan hantera dem. Om du vill använda något annat typsnitt än Typ 1 bör du konvertera texten till banor. Inkludering av typsnitt ska ske i PDF-filer. Detta kan göras direkt i många program. Saknar ditt program denna funktion kan programvarorna Acrobat Distiller, AddMan eller PROscript användas för detta.

Bilagor & Instick

Print

Print Modul