Kappa
Omslag eller wrap
Ett format som sätter fart på försäljningen

Kärt barn har många namn. Denna annonsplats kan innefatta sidan 1 & 2 eller 1, 2, näst sista och baksidan. Detta är det mest exklusiva annonsformat som Lokaltidningen kan erbjuda.
Información general
  • Precio
    Contactar ventas
Directrices
    • Boknings/Materialstopp
    • Materialkrav