Logotipo de Lokaltidningen

Lokaltidningen

Noticias · Sweden

Bannerannons

BANNERANNONS öppnas vid aktivering av en knapptryckning i ett nytt fönster med kundens egen hemsida eller kampanjsajt. Annonsen kan placeras på en eller flera av våra hemsidor. När kommunikationsbudskapet är av mer lokal karaktär, kan det med fördel kommuniceras på relevanta undersidor, t ex x lokal nyhetssida, näringsliv eller sport.

Annonspriser

ANNONSPRISER. Följande listpriser för annonsbanners gäller för två veckor och är baserat på rotationsbanner. Vid bokning av eget ägarskap dubblas nedan angivna priser.

Eget ägarskap av bannern

EGET ÄGARSKAP AV BANNERN riktar sig till koncentrerad kommunikation. Bannern visas hela tiden. Vid långsiktiga kännedomskampanjer är bannern i rotation. Vid rotation visas bannern minimum 33 procent av tiden för att undvika överexponering.

Generalla Specifikationer

GENERELLA SPECIFIKATIONER. Materialet skall levereras i antingen Gif, Flash eller Jpeg och vara oss tilhanda senast två dagar före kampanjstart. URL-länk skall vara bifogat materialet. Annonsen får väga max 100 kb.