Sydsvenskann logo

Sydsvenskan

Uutiset · Sweden

Sydsvenskan Bilagor/Stickers

Allmänna Riktlinjer

ALLMÄN INFORMATION
- Läsarna ska redan vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan Dagens Nyheters redaktionella innehåll och annonsbilagor.
- Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam och det ska också framgå vem som är avsändare.
- Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig från Dagens Nyheters redaktionella material.
- Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och sistasidan.
- Annonsbilagor med tidningslik layout oavsett format ska märkas på samtliga sidor.
- Rena annonssidor undantagna.
- Annonsbilagor som innehåller redaktionellt material ska alltid föreläggas Dagens Nyheter före tryckning.

Materialspecifikation onlinebilaga

Information om materialspecifikation och -inlämning:

Tabloid
Satsyta: Max 250x372 centrerad med 10 mm marginal runt om. Dokumentstorlek: 270x392 mm.
Falskt uppslag: Satsyta 260x372 mm, ingen marginal i bunten.

Dokumentspecifikationer
Total färgmängd: Max 220%
Bilder: 200 dpi
Färger: CMYK
Raster: 100 linjers
Övrigt: Max 1 sida/pdf

Fildöpning
Kund-produkt_utgivningsdag(MMDD)_sid001_versionsnummer Tex. DN-TVbilaga_1015_sid0001_v1 Nya sidor märks med nytt versionsnummer v2, v3 osv

FTP
Internetadress: ftp3.boldprinting.se
Användrarnamn: dnex_civil
Lösenord: wAs378pA
Övrigt: Lägg filerna i en separat mapp
Joboptions ICC-profiler: ISOnewspaper26v4

Förpackning och leverans ibladning

Information om förpackning och leverans nedan:

Alkoholannonser

Generell regel
Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.

Läkemedelsannonser

Information om läkemedelsannonser - Vad gäller för marknadsföring av läkemedel, receptbelagda, receptfria samt naturläkemedel: