Dagens industrin logo

Dagens industri

Talousuutiset · Sweden

Vilka läser Di?


Segmentering av läsekretsen

Dagens industri har genomfört en djuplodande genomlysning av tidningsläsarna och di.se-besökarna för att identifiera vilka olika persontyper vi har i respektive kanal. Den omfattande studien har gjorts utförligt och har i huvudsak bestått av tre steg. Steg ett bestod av...
 Lue lisää

Kiinnostuksen kohteet

1-100
Ikä
69%
Miehiä
31%
Naisia