Hall Medias logo

Hall Media

Lokale nyheter · Jönköping, Sweden

Digitalt

Antal läsare per dag: 60 000

Interesser

16-80
Alder
49%
Menn
51%
Kvinner
Kilde: Kantar Sifo
Orvesto Konsument 2020:1 Internet maj

Ålder

16 - 39 år
40%
40 - 54 år
28%
55 - 69 år
20%
70 - 80 år
12%
Kilde: Kantar Sifo
Orvesto Konsument 2020:1 Internet maj

Utbildning

Grundskola
17%
Gymnasium
34%
Högskola max 2 år
15%
Högskola längre
33%
Kilde: Kantar Sifo
Orvesto Konsument 2020:1 Internet maj

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
19%
Hyreslägenhet
22%
Egen villa/radhus
46%
Jordbruksboende
5%
Kilde: Kantar Sifo
Orvesto Konsument 2020:1 Internet maj

Hushållsstorlek

1 personshushåll
14%
2 personshushåll
44%
3 personshushåll
13%
4 personshushåll
21%
5+ personshushåll
8%
Kilde: Kantar Sifo
Orvesto Konsument 2020:1 Internet maj

Personlig månadsinkomst

12 000-18 999
12%
19 000 - 29 499
22%
29 500 - 41 999
33%
42 000 - 64 999
10%
65 000+
4%
Kilde: Kantar Sifo
Orvesto Konsument 2020:1 Internet maj

Mycket intresserad

Semestra utomlands
42%
Musik
36%
Semestra i Sveriga
32%
Motioner
30%
Prova nya maträtter
29%
Kilde: Kantar Sifo
Orvesto Konsument 2020:1 Internet maj
 • Morgontidning
 • Digitalt
  • Ålder
  • Utbildning
  • Boendeform
  • Hushållsstorlek
  • Personlig månadsinkomst
  • Mycket intresserad