BNS Vertikalers logo

BNS Vertikaler

Medier · Stockholm, Sweden

Hälsa & träning

Här kan du se mer information om målgruppen du når när du annonserar mot BANs vertikal Hälsa & träning.

Kontakta säljare för mer information

Interesser

Träning, Hälsa, Yoga/Meditation, Skönhetsvård, Kändisar

20-49
Alder
26%
Menn
74%
Kvinner
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16 - 19
5%
20 - 29
24%
30 - 39
24%
40 - 49
20%
50 - 59
15%
60 - 69
9%
70 - 80
4%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
22%
Gift/ Sambo
66%
Bor tillsammans med föräldrar
11%
Ej svar
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
55%
Deltidsarbetande
16%
Egen Företagare
5%
Studerande
15%
Föräldraledig
4%
Pensionär
8%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
3%
Annat
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Utbildning

Grundskola
10%
Gymnasium
35%
Högskola max 2 år
15%
Högskola längre
40%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
23%
Hyreslägenhet
23%
Egen villa/ Radhus
42%
Bostadsrätt i villa / Radhus
3%
Hyrd villa/Radhus
3%
Jordbruksboende
3%
Annan bostadsform
3%
Kilde: Orvesto Konsument, Orvesto Internet

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
22%
Stor-Göteborg
12%
Stor-Malmö
6%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
16%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
12%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
6%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
4%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
2%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
21%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Personlig inkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
19%
12 000-21,999
17%
22 000-29,499
23%
29 500-41,999
28%
42 000-64,999
9%
65 000-Över 84 000
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
5%
12 000-21,999
7%
22 000-29,499
9%
29 500-41,999
18%
42 000-64,999
30%
65 000-Över 84 000
27%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument