BNS Vertikalers logo

BNS Vertikaler

Medier · Stockholm, Sweden

Hem & trädgård

Här kan du läsa mer om målgruppen du når när du annonserar på BANs vertikal Hem & trädgård.

Kontakta säljare för mer information.

Interesser

Skönhetsvård, Heminredning, Kändisar

20-69
Alder
35%
Menn
65%
Kvinner
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16 - 19
2%
20 - 29
19%
30 - 39
24%
40 - 49
21%
50 - 59
16%
60 - 69
13%
70 - 80
5%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
20%
Gift/ Sambo
73%
Bor tillsammans med föräldrar
6%
Ej svar
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
58%
Deltidsarbetande
13%
Egen Företagare
6%
Studerande
10%
Föräldraledig
4%
Pensionär
13%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
2%
Annat
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Utbildning

Grundskola
10%
Gymnasium
37%
Högskola max 2 år
15%
Högskola längre
39%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
19%
Hyreslägenhet
20%
Egen Villa/Radhus
51%
Bostadsrätt i villa / Radhus
3%
Hyrd villa/ Radhus
2%
Jordbruksboende
3%
Annan bostadsform
2%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
20%
Stor-Göteborg
11%
Stor-Malmö
7%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
14%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
11%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
7%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
4%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
3%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
25%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Personlig inkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
14%
12 000-21,999
18%
22 000-29,499
23%
29 500-41,999
31%
42 000-64,999
10%
65 000-Över 84 000
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
3%
12 000-21,999
6%
22 000-29,499
9%
29 500-41,999
19%
42 000-64,999
33%
65 000-Över 84 000
26%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument