BNS Vertikalers logo

BNS Vertikaler

Medier · Stockholm, Sweden

Man

Här kan du läsa mer om målgruppen du når om du annonserar mot BANs vertikal Man.

Kontakta säljare för mer information.

Interesser

Fotboll, Värdepapper & Affärer, Besöka sportevenemang

20-69
Alder
62%
Menn
38%
Kvinner
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16 - 19
5%
20 - 29
17%
30 - 39
19%
40 - 49
20%
50 - 59
17%
60 - 69
14%
70 - 80
7%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
21%
Gift/ Sambo
69%
Bor tillsammans med föräldrar
9%
Ej svar
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
57%
Deltidsarbetande
10%
Egen företagare
7%
Studerande
12%
Föräldraledig
2%
Pensionär
15%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
2%
Annat
2%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Utbildning

Grundskola
13%
Gymnasium
36%
Högskola max 2 år
15%
Högskola längre
37%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
21%
Hyreslägenhet
22%
Egen villa/ Radhus
47%
Bostadsrätt i villa/ Radhus
2%
Hyrd villa/ Radhus
2%
Jordbruksboende
3%
Annan bostadsform
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
24%
Stor-Göteborg
10%
Stor-Malmö
7%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
14%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
11%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
7%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
3%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
2%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
21%
Kilde: Orvesto Konsument, Orvesto Internet

Personlig inkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
15%
12 000-21,999
16%
22 000-29,499
21%
29 500-41,999
29%
42 000-64,999
15%
65 000-Över 84 000
4%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
4%
12 000-21,999
6%
22 000-29,499
10%
29 500-41,999
16%
42 000-64,999
31%
65 000-Över 84 000
30%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument