BNS Vertikalers logo

BNS Vertikaler

Medier · Stockholm, Sweden

Motor

Här kan du läsa mer om målgruppen du når om du annonserar mot BANs vertikal Motor.

Kontakta säljare för mer information.

Interesser

Bilar, Motorsport, Motor

20-69
Alder
83%
Menn
17%
Kvinner
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16 - 19
3%
20 - 29
15%
30 - 39
16%
40 - 49
25%
50 - 59
18%
60 - 69
16%
70 - 80
7%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
22%
Gift/ Sambo
72%
Bor tillsammans med föräldrar
5%
Ej svar
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
61%
Deltidsarbetande
8%
Egen Företagare
9%
Studerande
8%
Föräldraledig
1%
Pensionär
15%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
2%
Annat
2%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Utbildning

Grundskola
15%
Gymnasium
42%
Högskola max 2 år
17%
Högskola längre
27%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
19%
Hyreslägenhet
20%
Egen villa/ Radhus
51%
Bostadsrätt i villa/ Radhus
2%
Hyrd villa/ Radhus
1%
Jordbruksboende
3%
Annan bostadsform
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
19%
Stor-Göteborg
10%
Stor-Malmö
8%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
15%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
11%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
6%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
4%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
3%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
25%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Personlig inkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
12%
12 000-21,999
14%
22 000-29,499
23%
29 500-41,999
31%
42 000-64,999
16%
65 000-Över 84 000
4%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
2%
12 000-21,999
9%
22 000-29,499
10%
29 500-41,999
16%
42 000-64,999
32%
65 000-Över 84 000
28%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument