BNS Vertikalers logo

BNS Vertikaler

Medier · Stockholm, Sweden

Nöje & Livsstil

Den här målgruppen beskriver vilka ni vår via BANs vertikal Nöje & Livsstil.

För mer information, kontakta säljare.

Interesser

Nöje, Livsstil, Ungdomskultur, Kändisar, Äventyrssport

20-59
Alder
48%
Menn
52%
Kvinner
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16 - 19
5%
20 - 29
21%
30 - 39
21%
40 - 49
20%
50 - 59
16%
60 - 69
12%
70 - 80
6%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
22%
Gift/ Sambo
68%
Bor tillsammans med föräldrar
9%
Ej svar
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
54%
Deltidsarbetande
13%
Egen Företagare
7%
Studerande
15%
Föräldraledig
3%
Pensionär
13%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
2%
Annat
2%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Utbildning

Grundskola
11%
Gymnasium
35%
Högskola max 2 år
15%
Högskola längre
39%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
21%
Hyreslägenhet
25%
Egen villa/ radhus
44%
Bostadsrätt i villa/ radhus
3%
Hyrd villa/ radhus
2%
Jordbruksboende
3%
Annan Bostadsform
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
25%
Stor-Göteborg
11%
Stor-Malmö
7%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
15%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
11%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
6%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
3%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
2%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
20%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Personlig inkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
18%
12 000-21,999
17%
22 000-29,499
21%
29 500-41,999
28%
42 000-64,999
12%
65 000-Över 84 000
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
5%
12 000-21,999
7%
22 000-29,499
9%
29 500-41,999
18%
42 000-64,999
31%
65 000-Över 84 000
27%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument