BNS Vertikalers logo

BNS Vertikaler

Medier · Stockholm, Sweden

Nyheter

Här kan du läsa mer om målgruppen du når via våra nyhetskanaler Expressen, Dagens Nyheter, Dagens Industri och HDSydsvenskan

Interesser

Golf, Samhällsfrågor, Ny teknik, Vardagslivet, Besöka sportevenemang

20-59
Alder
52%
Menn
48%
Kvinner
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16-19
6%
20-29
19%
30-39
19%
40-49
19%
50-59
17%
60-69
14%
70-80
8%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
22%
Gift/ Sambo
67%
Bor tillsammans med föräldrar
11%
Ej svar
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
52%
Deltidsarbetande
12%
Egen Företagare
7%
Studerande
14%
Föräldraledig
3%
Pensionär
16%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
3%
Annat
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Utbildning

Grundskola
15%
Gymnasium
37%
Högskola max 2 år
14%
Högskola längre
34%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
19%
Hyreslägenhet
23%
Egen villa/ radhus
47%
Bostadsrätt i villa/ radhus
3%
Hyrd villa/ radhus
2%
Jordbruksboende
4%
Annan bostadsform
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
22%
Stor-Göteborg
10%
Stor-Malmö
9%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
14%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
10%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
7%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
3%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
2%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
23%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Personlig inkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
19%
12 000-21,999
18%
22 000-29,499
22%
29 500-41,999
26%
42 000-64,999
11%
65 000-Över 84 000
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
5%
12 000-21,999
8%
22 000-29,499
10%
29 500-41,999
17%
42 000-64,999
30%
65 000-Över 84 000
25%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument