BNS Vertikalers logo

BNS Vertikaler

Medier · Stockholm, Sweden

Resor

Här kan du läsa mer om målgruppen du når om du annonserar mot BANs vertikal Resor.

Kontakta säljare för mer information.

Interesser

Resor, Weekendresor, Semesterresor

20-59
Alder
46%
Menn
54%
Kvinner
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16 - 19
1%
20 - 29
16%
30 - 39
18%
40 - 49
22%
50 - 59
22%
60 - 69
16%
70 - 80
6%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
23%
Gift/ Sambo
72%
Bor tillsammans med föräldrar
5%
Ej svar
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
62%
Deltidsarbetande
12%
Egen Företagare
6%
Studerande
8%
Föräldraledig
3%
Pensionär
15%
Långtidssjukskriven
0%
Arbetslös
2%
Annat
0%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
28%
Hyreslägenhet
23%
Egen villa/ radhus
40%
Bostadsrätt i villa/ radhus
3%
Hyrd villa/ radhus
1%
Jordbruksboende
2%
Annan bostadsform
4%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
28%
Stor-Göteborg
11%
Stor-Malmö
7%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
17%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
12%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
5%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
3%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
1%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
16%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Personlig inkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
10%
12 000-21,999
15%
22 000-29,499
23%
29 500-41,999
31%
42 000-64,999
15%
65 000-Över 84 000
5%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
2%
12 000-21,999
5%
22 000-29,499
10%
29 500-41,999
18%
42 000-64,999
30%
65 000-Över 84 000
31%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument