BNS Vertikalers logo

BNS Vertikaler

Medier · Stockholm, Sweden

Sport

Här kan du läsa mer om målgruppen du når när du annonserar på BANs vertikal Sport.

Kontakta säljare för mer information

Interesser

Sport, Fotboll, Besöka sportevenemang, Se sport på TV, Läsa om sport

20-59
Alder
67%
Menn
33%
Kvinner
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16 - 19
5%
20 - 29
17%
30 - 39
18%
40 - 49
21%
50 - 59
18%
60 - 69
14%
70 - 80
7%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
20%
Gift/ Sambo
70%
Bor tillsammans med föräldrar
10%
Ej svar
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
60%
Deltidsarbetande
9%
Egen Företagare
7%
Studerande
12%
Föräldraledig
2%
Pensionär
14%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
2%
Annat
1%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Utbildning

Grundskola
13%
Gymnasium
39%
Högskola max 2 år
14%
Högskola längre
34%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
21%
Hyreslägenhet
23%
Egen villa / Radhus
45%
Bostadsrätt i villa/ radhus
3%
Hyrd villa/ Radhus
2%
Jordbruksboende
3%
Annan bostadsform
3%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
22%
Stor-Göteborg
10%
Stor-Malmö
8%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
16%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
11%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
6%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
3%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
3%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
22%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Personlig inkomst per månad

Personlig inkomst per månad
15%
12 000-21,999
14%
22 000-29,499
23%
29 500-41,999
29%
42 000-64,999
14%
65 000-Över 84 000
4%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
4%
12 000-21,999
5%
22 000-29,499
10%
29 500-41,999
16%
42 000-64,999
33%
65 000-Över 84 000
29%
Kilde: Orvesto Internet, Orvesto Konsument