Dagens industris logo

Dagens industri

Finansnyheter · Sweden

Vilka läser Di?


Segmentering av läsekretsen

Dagens industri har genomfört en djuplodande genomlysning av tidningsläsarna och di.se-besökarna för att identifiera vilka olika persontyper vi har i respektive kanal. Den omfattande studien har gjorts utförligt och har i huvudsak bestått av tre steg. Steg ett bestod av...
 Les mer

Interesser

1-100
Alder
69%
Menn
31%
Kvinner