Dagens industris logo
Dagens industriProdukter & Priser > Advertisement supplement  > Sektionering (onlinetryckt bilaga)
Sektionering (onlinetryckt bilaga)

Sektionering (onlinetryckt bilaga)

SEK 570 000 


Du som kund levererar tryckfärdiga filer till oss. Vi trycker och distribuerar din tidning i vår riksupplaga. Bilagans utformning kan vara av redaktionell karaktär och/eller innehålla annonser. Bilagan trycks på rosa dagstidningspapper och har samma format som huvudtidningen (Dagens industri).
Generell informasjon
 • Priser
  16 sidor: SEK 570 000 
  20 sidor: SEK 590 000 
  24 sidor: SEK 610 000 
  28 sidor: SEK 630 000 
  32 sidor: SEK 650 000 
Retningslinjer
  • L
  • Technical Information