Logotyp för Market

Market

Affärer · Stockholm, Sweden

Digitalt

Support

Frågor om lämning och hantering av annonser besvaras av vår annonspartner Picapoint.
Tel: 021-338 02 81 Mejl: hakonmedia@annonslamning.se

Materialinlämning

Annonsmaterial kan antingen mejlas in eller laddas upp på vår annonsportal. Materialet måste döpas enligt följande:
  • • Annonsörens namn
  • • Market.se
  • • Införandedatum start och slut
  • • Landnings-URL:er
  • • Kontaktperson och uppgifter

  • Mejla annonsmaterial till: hakonmedia@annonslamning.se

Teknisk specifikation

Format: GIF, JPG, SWF och JavaScript. Vi accepterar inte IFRAME script.
Kompabilitet: Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera samt Google Chrome.
Ljud: Får endast aktiveras vid klick – inte bara av mouse-over. På/av-knapp krävs.

Flash

  • • Spara SWF- len för så låg ashversion som möjligt.
  • • Bifoga alltid en fallback-version i GIF eller JPG för de besökare som saknar Flash eller använder surfplatta/mobil.
  • • Ta hänsyn till CPU-belastningen. Säker- ställ alltid att FPS (frames per second) är inställd på rätt värden. Rekommendationen är 15-18 FPS.
  • • URL-clicktag: Använd ActionScript 2. (För att inte riskera att trigga popup-blockerare.)
• Objekt som ska vara klickbara konverteras till ”Button”. Lägg till följande action:
on (release) {getURL (_root.clickTAG,”_blank”);}