Logotyp för Dagens industri
Dagens industriProdukter > Annonsbilagor > Sektionering (onlinetryckt bilaga)
Sektionering (onlinetryckt bilaga)

Sektionering (onlinetryckt bilaga)

570 000 kr 


Du som kund levererar tryckfärdiga filer till oss. Vi trycker och distribuerar din tidning i vår riksupplaga. Bilagans utformning kan vara av redaktionell karaktär och/eller innehålla annonser. Bilagan trycks på rosa dagstidningspapper och har samma format som huvudtidningen (Dagens industri).
Allmän information
 • Priser
  16 sidor: 570 000 kr 
  20 sidor: 590 000 kr 
  24 sidor: 610 000 kr 
  28 sidor: 630 000 kr 
  32 sidor: 650 000 kr 
Riktlinjer
  • Annonsbilagor
  • Teknisk information