Logotyp för Dagens industri

Dagens industri

Finansnyheter · Sweden

Annonsbilagor

Bokning

Samtliga bokningsönskemål skall ske skriftligen till Dagens industri. För att gälla som en aktiv bokning skall en skriftlig bekräftelse ha erhållits från Dagens industri.


Omfång och vikt

Vid bokning av sektionering skall önskat omfång anges. Eventuella ändringar i omfång skall meddelas Dagens industri i god tid innan utgivning. Vid bokning av ibladad eller inklamrad bilaga skall önskat omfång, format samt vikt anges.


Avbokning

Avbokning eller önskemål om flytt skall ske senast fem veckor före bokad publiceringsvecka. Om avbokning/flytt meddelas senare än så kommer ni att debiteras 50% av det avtalade beloppet.


Bilagans avsändare

Det är ett absolut krav att inga missförstånd eller misstolkningar kan göras vad gäller bilagans avsändare och/eller producent. Dagens industri får inte framstå som avsändare eller producent av bilagan. Begrepp som “utgivare av denna...” får inte användas i bilagan eller i säljmaterial för bilagan. Istället rekommenderas begrepp som “producent” eller “producerad i samarbete med...” Begrepp som “ansvarig utgivare” eller “chefredaktör” får heller inte användas.


Annonsmarkering

Hela bilagan är att betrakta som en annons och skall därför annonsmarkeras enligt TU:s bestämmelser. Första sidan och varje helsida skall överst ha en annonsmarkering med en höjd av 7 mm: “HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN...” På höger och vänster sida om denna text ordet “ANNONS”. Undantag är sidor med konventionella helsidesannonser. (Exempel på tidigare annonsbilagor kan ses i arkivet på dagensindustri.se/vara-tidningar/bilagor).


Produktionsruta

I produktionrutan skall följande information finnas med: - Kontaktinformation till avsändaren - Texten “Medföljer som bilaga i Dagens industri + månad + år” (kan alternativt läggas på första sidan) - Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå


Layout

Bilagans utseende måste tydligt skilja sig från Dagens industri. Det skall tydligt framgå att bilagan inte är en produkt från Dagens industri. Bilagans typsnitt får ej efterlikna de typsnitt som Dagens industri använder.


Innehållsgranskning

Dagens industri skall alltid ges möjlighet att före tryck granska bilagan och dess innehåll. Därför behöver vi i god tid före tryckdag HELA bilagan i sin slutliga version för att kunna granska och återkoppla till kund om eventuella ändringar. En lågupplöst PDF mailas till:
Dagens industri äger rätten att stoppa en bilaga som inte följer gällande regelverk och tidningens policy för annonsering.


Distributionsdag

På grund av redaktionella eller tekniska skäl kan Dagens industri komma att ändra utgivningsdatum för bilagan eller distribuera bilagan under två eller flera utgivningsdagar.

Överupplaga vid sektionering

När Dagens industri trycker bilagan ingår en överupplaga på upp till 100 ex samt transport till en adress inom Sverige utan kostnad. Större upplagor och/eller fler transporter enligt offert. Önskemål om större överupplaga meddelas minst fyra veckor innan utgivning.

Reklamation

Vid reklamation av annonser skall detta göras senast 10 arbetsdagar från införingstillfället. Material som inte uppfyller TU:s ”Bestämmelser för annonsförmedling" och "Normer för annonsering” kan inte reklameras.


Observera att kunden

- ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med kraven ovan. - ansvarar för att hålla deadlines gällande innehållsgranskning och leverans av material.

Teknisk information


Teknisk information

Bilagans format: 271 x 392 mm
Satsyta helsida: 248 x 372 mm
Satsyta uppslag, utfallande mot mitten: 519 x 372 mm (248 + 23 + 248 = 519 mm bred x 372 mm hög)
Raster: 100 linjer/tum
Upplösning på bilder: 200 dpi
Punktförstoring: ca. 26%
Maximal sammanlagd färgmängd: 240%
Tryckförfarande: rulloffset


Bilder

Bilderna skall vara 200 dpi samt konverterade till CMYK med ICC-profil: ISOnewspaper26v4.icc

Typsnitt

Alla typsnitt skall vara inkluderade i PDF-filen. Svart text bör vara endast svart (K), ej cyan (C), magenta (M) eller gul (Y). Negativ (vit) text på färgplatta bör vara minst 12 pt, sanserif och halvfet stil pga. risken för misspass och punktförstoring.

Färgläge

Alla färger skall vara CMYK. Pantone- dekor- eller RGB-färg får inte förekomma. Svartvit sparas som gråskala.

Filformat

PDF-filer version 1.3, 1.4 eller 1.5 med inbäddade bilder och typsnitt. Varje enskild sida sparas och levereras som separat PDF-fil. OPI-kommentarer får inte förekomma.

PDF-profiler

Använd TU:s profiler (www.dagspress.se) för Distiller och Indesign för att skapa tryckanpassade PDF-filer.

Testsidor

Om det är första gången ni levererar material till oss skall testsidor skickas till Dagens industri för teknisk granskning senast fem dagar före materialdag.

PDF-kontroll

Följande saker är viktiga att kontrollera:
- Innehåller annonsen alla objekt som behövs?
- Används enbart CMYK eller gråskala?
- Har bilderna rätt upplösning?
- Går annonsen att skriva ut? För att kontrollera detta krävs någon form av verktyg för kvalitetssäkring.
Vi föreslår:
- Callas
- Pitstop
- Acrobat Professional
Läs mer på www.dagspress.se
Material som inte levererats enligt ovan samt enligt TU:s rekommendationer och därmed måste vidarebearbetas debiteras per påbörjad arbetstimme.

Leveranssätt

Högupplösta, tryckanpassade PDF-filer levereras via FTP: ftp3.boldprinting.se
user: From_DI_Kund
pass: wAs37Ap8
Döp filerna till bilagans namn, publiceringsdatum och sidnummer (01, 02, 03 osv.)
OBS! Ladda upp filerna direkt på FTP:n, ej i mappar.

Materialdag

Tre arbetsdagar före utgivningsdag.

Innehållsgranskning

Senast fem dagar innan materialdag skall en lågupplöst version av hela bilagan sändas till Di för godkännande av innehåll:

Extraupplaga

För att beställa extraupplaga, kontakta Dagens industri för prisuppgift och villkor senast tre veckor före utgivningsdag.

Bilagans utformning

Bilagans utformning

Minsta format: 148x210 mm
Maxformat: 260x365 mm
Vikt (skuren): max 80 g
Pappersvikt: papperets ytvikt måste ligga inom 70g-90g. (Avvikelser ifrån detta kan fungera, dock efter godkännande av fysisk dummy.)
OBS! Produkten måste levereras med ”slutet huvud” och 7,5 mm skärsmån i huvudet samt vara renskuren i framkant och fot. (Om produkten ej levereras enligt denna beskrivning går den ej att klamra.)

Bilagan klamras alltid i överkant av Weekend. Den klamras med en eller två klamrar beroende på formatet. Detta går ej att styra.

Dagens industri skall alltid godkänna en fysisk dummy som exakt överensstämmer med det slutgiltiga resultatet.

Bilagan skall ha annonsmärkning och utseendemässigt skilja sig från Di:s produkter. En lågupplöst PDF av bilagan skickas till Di för godkännande av innehåll i god tid innan den trycks till:
Kontakta oss för mer information.

Spec ibladning

Spec ibladning

Bilagans utformning

Format: mellan 190 x 270 mm och 280 x 385 mm (Di:s format)
Sidantal: mellan 2 och 32 sidor
Vikt: max 80 gram
Papperskvalitet: mellan 45 gram och 170 gram beroende på format, kvalitet och sidantal. Externa bilagor som skall ibladas får inte använda sig av Di:s rosa papper. Vissa papperssorter av "glättig typ" kan av tekniska orsaker inte ibladas. En dummy skall alltid sändas till Dagens industri för godkännande av papper och fysisk utformning.

Innehållsgranskning

I god tid innan bilagan skickas till tryck skall en lågupplöst PDF sändas till Di:
för godkännande av innehåll.

Packning

- Ibladningsprodukterna skall levereras buntvis på pall 
- Läggen skall alltid vara raka och jämnstötta
- Lägghöjden skall vara mellan 10 - 15 centimeter. (Minst 50 ex i varje lägg) Ibladningsprodukter som ej kan buntas kan levereras i kartonger, vilka måste vara lätta att öppna. Kartongerna packas på EURO-pall som märks enligt särskilda märknings-föreskrifter. Buntarna får inte vara plastade eller ihopbundna. För att bilagan skall hamna åt rätt håll vid ibladning så krävs följande vid leverans: Bold Printing Stockholm/DNEX: bilagan skall packas med "face up", dvs. vända med första sidan uppåt  Bold Printing Borås: bilagan skall packas med "face down", dvs. vända med sista sidan uppåt  Daily Print Umeå: bilagan skall packas med "face down", dvs. vända med sista sidan uppåt

Pallning

- Använd standard EURO-pall med måtten 120 x 80 cm
- Lägg kartongskiva på pallen. Det skyddar det understa lagret av ibladningsprodukterna
- Buntar får ej placeras utanför pallens yta
- I varje hörn av den färdiga pallen placeras skyddande kartong för att undvika skador på ibladningsprodukterna
- Pallen slås in i plastfilm
- Pallen förses med ett trälock med samma mått som pallen
- Pallen “kryssbandas” med metall- eller plastband
- En av ibladningsprodukterna fästes väl synlig på utsidan av pallen (lämpligast i anslutning till märkningen)
- Pallen märks enligt särskilda märkningsföreskrifter

Pallnotering

Varje pall skall ha en följesedel med följande uppgifter:
- Produktnamn
- Utgivningsdatum och utgåvenummer
- Dagens industri - Uppdragsgivare (beställare)
- Avsändare och mottagare
- Antal exemplar per lägg
- Antal pallar/pallnummer
- Antal ibladningsprodukter på pallen
- Totalt antal ibladningsprodukter
- Skriv också “Ibladningsgods, lossas packsalen”
- Ev. pallbyte skall framgå

Leveranstid

Leverans av bilagor till våra tryckerier skall ske:
- helgfri måndag - fredag mellan kl 10 - 16
- tidigast fem och senast tre arbetsdagar före utgivningsdag till respektive tryckeri. Vid tidigare leverans än fem arbetsdagar utgår pallhyra.
Förvarna tryckerierna via telefon två dagar före leverans.

Leveransadresser

STOCKHOLM Bold Printing Stockholm/DNEX Lastgatan, Esbogatan 11 164 94 Kista Tel: 08-632 80 00
BORÅS Bold BTT Ödesgärdsgatan 2 504 94 Borås Tel: 033-20 73 23, 070-311 89 83
UMEÅ Daily Print Förrådsvägen 9 901 70 Umeå Tel: 090-17 61 00